Bílý kámen 2009

......................................................................................................................................
Bílý kámen 2009 Již po šestnácté Vás zvou pořadatelé z Autoveloklubu a města Velká Bystřice na rozsáhlou cykloturistickou akci Bílý kámen, která se koná každoročně ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá.
Ke vstupu do vojenského prostoru můžete použít vstupní stanoviště Mrsklesy, Smilov-zastávka, Město Libavá, Stará Voda, Nové Oldřůvky, Kovářov, Zelený kříž, Pramen Odry a údolím Olešnice od Velkého Újezdu a to od 7:00 ráno – vojenský prostor musíte opustit do 16:00.

Připomínáme, že povolené trasy nejsou rozlišeny na turistické, cyklistické. To znamená, že i turisté mohou na trasy nastoupit ve všech vstupních prostorech akce. Pro cyklisty je proto nutná zvýšená pozornost a ohleduplnost k pochodníkům po celé Libavé.

Loni se velmi osvědčila novinka způsobu vstupu na akci a zjišťování totožnosti účastníků, kdy jsme zrušili zdlouhavé vypisování přihlášek - každý přicházející účastník pouze předloží pořadateli průkaz totožnosti, uhradí vklad, obdrží vstupenku s evidenčním číslem (letos pěkná fotografie starovodského kostela) a odebere barevnou mapu, na níž jsou vytištěny i propozice akce. Pozor: bez průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) není vstup na území vojenského prostoru povolen!
Barevnou mapu s propozicemi a barevnou fotografii jako vstupenku obdrží každý účastník této cykloturistické akce, účastnický vklad je 20,-Kč za osobu (děti do 10 let věku vklad neplatí ).

Bílý kámenNa akci přijeďte na kole v dobrém technickém stavu, protože vás čeká cesta neobydlenými pustinami vojenského prostoru. Trasy vedou po silnicích, polních i lesních cestách s méně kvalitním povrchem, proto doporučujeme cyklistickou přilbu, horská nebo trekingová kola, v žádném případě ne silniční speciály na galuskách!

Pro starší občany a rodiče s malými dětmi vypravujeme opět autobusy, které na osmi zastávkách s krátkými procházkami ukážou účastníkům nejzajímavější místa celého vojenského prostoru. Zájemci se mohou přihlásit na radnici od 20. do 27.dubna – místenky budou zajišťovány až do vyčerpání kapacity.

Protože zámeček Bores je obsazen cvičícími britskými jednotkami, bude občerstvení přemístěno na parkoviště u silnice 300 metrů severně od tohoto objektu. Občerstvení je možno použít i na mnoha dalších místech VVP (Mrsklesy, Strážná, pozorovatelna Střelná, Město Libavá, Stará Voda, Zelený kříž, restaurace Kozlov…)

Na webových stránkách budou pravidelně zveřejňovány všechny informace o přípravě, průběhu i vyhodnocení celé akce – dozvíte se vše potřebné – informujte se včas!
V případě několikadenních vydatných dešťů, záplav, vichřice či jiné přírodní katastrofy je připraveno odložení akce o jeden týden - na pátek 8.května, což by bylo oznámeno na webových stránkách města (www.muvb.cz) a šířeno všemi sdělovacími prostředky.


Propozice

  Bílý kámen
 • Zájemci se zúčastňují akce na vlastní nebezpečí a náklady. Vstup do vojenského prostoru je povolen pouze s platnou vstupenkou, s občanským průkazem či pasem, a to 1. května 2009 v době od 7:00 do 12:00 hod. v níže uvedených místech vstupu. Účastníci jsou povinni vojenský prostor opustit nejpozději do 16.00 hod a zavazují se dodržovat všechna ustanovení těchto propozic, pravidla silničního provozu, pokyny pořadatelů i kontrolních orgánů.

 • Po vojenském újezdu se účastníci pohybují výhradně po povolených komunikacích označených červenou čarou v mapě akce a v terénu bílými fáborky. Každý účastník starší 15-ti let musí mít u sebe průkaz totožnosti, děti do 15-ti let se mohou po vojenském prostoru pohybovat pouze v doprovodu osoby s průkazem totožnosti. V rámci akce je zakázáno používat jakákoliv motorová vozidla, s výjimkou označených vozidel pořadatelů. Pro důchodce a rodiny s dětmi je předem organizován přesun autokary pořadatele podle samostatného časového harmonogramu a pokynů.

 • Vstupy do vojenského újezdu jsou povoleny:
  1 - od obce Mrsklesy (prezentace v KD)
  2 - od Velkého Újezdu
  3 - 200m severně od Kozlova u lesa na turistické cestě k prameni Odry
  4 - od železniční zastávky Smilov ve směru na Velkou Střelnou
  5 - v Městě Libavá od Domašova
  6 - ve Staré Vodě
  7 - v Nových Oldřůvkách nad Budišovem
  8 - v Kovářově od Potštátu
  9 - ze Zeleného kříže nad Kozlovem
  Účastníci jsou povinni na celém území vojenského újezdu prokázat svou totožnost vojenským orgánům, orgánům Vojenské policie, Policie ČR i lesní stráže Vojenských lesů.

 • Pořadatelé doporučují používat horská a treková kola v dobrém technickém stavu, k zvýšení bezpečnosti pak ochrannou přilbu. Vzhledem k rozsáhlosti vojenského újezdu se doporučuje mít drobné náhradní díly, prostředky první pomoci a mobilní telefon.

 • Spojení s hlavním pořadatelem: telefon 608 883 302, v případě úrazu volat 973 423 155 nebo 973 403 158. Ve vážných případech záchrannou službu 155. Stanoviště lékařské služby je ve Městě Libavá v objektu posádkové ošetřovny, stanice první pomoci je na pozorovatelně Velká Střelná. Zranění si po ošetření jsou povinni zajistit odvoz z území vojenského újezdu vlastní dopravou.

 • Pořadatelé jsou označeni jmenovkami „Bílý kámen“, jejich stanoviště bílými panely s nápisem „Bílý kámen“. Na výše vypsaných vstupních stanovištích obdrží účastníci, po předložení průkazu totožnosti a zakoupení vstupenky, dokumentaci potřebnou k absolvování akce. Děti do 10 let mají vstup zdarma.

 • Z povolených tras nevybočujte ani nakrátko k nejrůznějším objektům či zbořeniskům, kde může dojít ke kontaktu s nevybuchlou municí či úrazům. Opuštění povolených tras je trestáno pokutou do 5.000 Kč. Nepovolené komunikace jsou pod kontrolou AČR, policie a Lesní správy.

 • V celém vojenském újezdu je vydán zákaz rozdělávání ohně, táboření a v lese i zákaz kouření.

 • Občerstvovací stanice jsou na parkovišti pod Strážnou na odbočce k Bílému kameni, u zámečku Bores, na pozorovatelně Velká Střelná, na řadě míst ve Městě Libavá, u kostela ve Staré Vodě, možnost občerstvení je i na Zeleném kříži, u vstupního stanoviště k prameni Odry,v restauraci „U pramene Odry“ v Kozlově i na návsi v Mrsklesích před kulturním domem.

 • Během pohybu po území vojenského újezdu nezanechávejte na trasách žádné odpadky (trasy akce musíme předat čisté!), k přírodě se chovejte ohleduplně - upozorněte na tento příkaz další účastníky akce. Cyklisté nejezděte vedle sebe, umožněte průjezd vozidlům, pozor na chodce! Ve vojenském prostoru jsme jen jedenkrát v roce jako hosté a pravidelné opakování této akce je podmíněno dodržováním všech výše uvedených zásad. Pamatujte na to!


Kontakty:
- přihlášky na autobusy: paní Sokolová   (tel. 585 351 371, sokolova@muvb.cz)
- souhrn informací, aktuality: www.muvb.cz (Kultura a sport – Bílý kámen)
- pořadatelé AVK: Jaroslav Jerry Koš   (tel. 585 351 708, kos.jar@volny.cz)
                     Milan Heřman   (tel. 728 737 114, 608 883 302, herman@ravoz.cz


Mapa trasy:
Bílý kámen 2009

klikněte pro zvětšení


Pořadatelé cykloturistické akce Bílý kámen, 05.04.2009
SLEVY a AKCE - cyklovybava.cz!!!
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................  Přečtěte si také: Další sekce: Cyklistické akce   

:: Doporučujeme
CYKLOVYBAVA.CZ
Široká nabídka cyklooblečení, cyklokomponentů a jízdních kol
CYKLOVYBAVA.CZ
:: Doporučujeme
Regiony ČR
Regiony ČR
Popis 32 regionů ležících na území ČR doplněných o stručný popis měst, historických objektů, lázní, jeskyní, nebo přírodních zajímavostí. U každého regionu naleznete nabídku ubytování, cykloprodejen, cykloservisů či cykloakcí konaných v daném regionu, kam můžete vkládat vlastní příspěvky.
:: Nejčtenější články
-:
-:
-:
-:
-:
-:
-:
:: Cyklobazar nabízí
Cyklobazar -