Letní Bílý kámen 2013

......................................................................................................................................
Letní Bílý kámen 2013 Jarní část cyklo-turistické akce "Bílý kámen" se uskuteční 24. srpna 2013.
Umožní nejen cyklistům, ale i pěším turistům poznání zajímavých míst jinak celoročně uzavřeného vojenského prostoru Libavá. Hlavními pořadateli jsou Auto-velo-klub a město Velká Bystřice.

Upozorňujeme všechny účastníky na vydané Nařízení přednosty Újezdního úřadu Libavá, které během akce určuje povinnost všech cyklistů používat ve vojenském prostoru cyklistickou přilbu.

Propozice
Zájemci se zúčastňují akce na vlastní nebezpečí a náklady. Vstup do vojenského prostoru je povolen pouze s občanským průkazem či pasem, a to v den konání akce v době od 7:00 do 16:00 hod. v níže uvedených místech vstupu. Účastníci jsou povinni vojenský prostor opustit nejpozději do 16.00 hod a zavazují se dodržovat všechna ustanovení těchto propozic, pravidla silničního provozu, pokyny pořadatelů i kontrolních orgánů.

Bílý kámen 2013Zvláštní opatření pro Jarní Bílý kámen 24. 8. 2013: z důvodu bezpečnosti je nařízením přednosty autobusům, vozidlům pořadatelů, ale i cyklistům na území vojenského újezdu Libavá rychlost omezena na max. 30 km/h. Důvodem je velké množství zimního posypu, který se po dlouhé zimě nepodaří ze všech komunikací včas odklidit.

Po vojenském újezdu se účastníci pohybují výhradně po povolených komunikacích označených červenou čarou v mapě akce a v terénu bílými fáborky. Každý účastník starší 15-ti let musí mít u sebe průkaz totožnosti, děti do 15-ti let se mohou po vojenském prostoru pohybovat pouze v doprovodu osoby s průkazem totožnosti. V rámci akce je zakázáno používat jakákoliv motorová vozidla, s výjimkou označených vozidel pořadatelů. Pro důchodce a rodiny s dětmi je předem organizován přesun autokary pořadatele podle samostatného časového harmonogramu a pokynů.

Vstupy do vojenského újezdu jsou povoleny:
- od obce Mrsklesy
- od Velkého Újezdu a Daskabátu
- 200m severně od Kozlova směrem k prameni Odry
- od železniční zastávky Smilov ve směru na Velkou Střelnou
- v Městě Libavá od Domašova
- v Nových Oldřůvkách nad Budišovem
- v Kovářově od Potštátu
- ze Zeleného kříže nad Kozlovem

Bílý kámen 2013Účastníci jsou povinni na celém území vojenského újezdu prokázat svou totožnost vojenským orgánům, orgánům Vojenské policie, Policie ČR i lesní stráže Vojenských lesů.

Pořadatelé doporučují používat horská a treková kola v dobrém technickém stavu. Ke zvýšení bezpečnosti jsou cyklisté povinni používat ochrannou přilbu. Vzhledem k rozsáhlosti vojenského újezdu se doporučuje mít drobné náhradní díly, prostředky první pomoci a mobilní telefon.

Pořadatelé jsou označeni jmenovkami „Bílý kámen“, jejich stanoviště bílými panely s nápisem „Bílý kámen“. Na výše vypsaných vstupních stanovištích obdrží účastníci, po předložení průkazu totožnosti a zaplacení poplatku 30Kč, dokumentaci potřebnou k absolvování akce. Děti do 10 let mají vstup zdarma.

Z povolených tras nevybočujte ani nakrátko k nejrůznějším objektům či zbořeniskům, kde může dojít ke kontaktu s nevybuchlou municí či úrazům. Opuštění povolených tras je trestáno pokutou do 5.000 Kč. Nepovolené komunikace jsou pod kontrolou AČR, policie a Lesní správy.

V celém vojenském újezdu je vydán zákaz rozdělávání ohně, táboření a v lese i zákaz kouření.

Občerstvovací stanice jsou na parkovišti pod Strážnou na odbočce k Bílému kameni, u zámečku Bores, na pozorovatelně Velká Střelná, na řadě míst ve Městě Libavá a u kostela ve Staré Vodě. Možnost občerstvení je i na Zeleném kříži, v restauraci „U Rudolfa“ v Mrsklesích a v hotelu Akademie na Hrubé Vodě.

Během pohybu po území vojenského újezdu nezanechávejte na trasách žádné odpadky (trasy akce musíme předat čisté!), k přírodě se chovejte ohleduplně. Cyklisté nejezděte vedle sebe, umožněte průjezd vozidlům, pozor na chodce! Ve vojenském prostoru jsme jen jako hosté a pravidelné opakování této akce je podmíněno dodržováním všech výše uvedených zásad - pamatujte prosím na to!


Mapa trasy ke stažení:
Bílý kámen 2013


www.akcebilykamen.cz, 22.08.2013
SLEVY a AKCE - cyklovybava.cz!!!
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................  Přečtěte si také: Další sekce: Cyklotrasy   

:: Doporučujeme
CYKLOVYBAVA.CZ
Široká nabídka cyklooblečení, cyklokomponentů a jízdních kol
CYKLOVYBAVA.CZ
:: Doporučujeme
Cyklozájezdy, vysokohorská turistika
Cyklozájezdy, vysokohorská turistika
Katalog zájezdů CK z oblasti cykloturistiky, cyklistiky, vysokohorské turistiky a jiných outdoorových aktivit. Pokud hledáte konkrétní zájezd přímo na míru, využijte podrobného vyhledávacího formuláře.
:: Nejčtenější články
-:
-:
-:
-:
-:
-:
-:
:: Cyklobazar nabízí
Cyklobazar -