Cyklostezky Ostravice

......................................................................................................................................
Cyklostezky Ostravice Jeden z pěti úseků městského projektu „Cyklostezky Ostravice“ v celkové hodnotě 170 027 tis. Kč, spolufinancovaný z 85 % z fondů EU už slouží cyklistům.
Od července 2013 je průjezdný úsek cyklostezky „Komunikace v bermě, lávka na Kamenec a lávka ke hradu“. Předmětem stavby byla nejen cyklistická stezka, ale také rekonstrukce stávajících chodníků a jejich změna na společnou nebo dělenou stezku pro chodce a cyklisty. Stavbaři vybudovali také nezpevněnou komunikaci v bermě řeky Ostravice, schodiště, rampy, lávky, provedli vegetační úpravy, rekonstrukce parkovišť, vozovek a další nutné konstrukce a technické doplňky potřebné k začlenění stavby do okolí.

Nová cyklostezka vede částí obvodu Moravská Ostrava a Přívoz od ul. Muglinovské největším ostravským parkem Komenského sady. Lemuje levý moravský břeh řeky Ostravice až k budově krajského soudu, kde se setkává s nově vybudovanými visutými galeriemi nabízejícími krásný výhled na tok řeky a městkou část Slezská Ostrava.

V květnu byla zahájena výstavba trasy „Koblovský most, lávka na Kamenec“, dalšího úseku „Cyklostezky Ostravice“. Vede od Koblovského mostu po ulici Bohumínskou, po protipovodňové pravobřežně hrázi řeky Ostravice a po stávajících účelových komunikacích s nezpevněným povrchem. Následně od souběhu se silnicí II/477 (Bohumínská) je stezka navržena na stávajících chodnících vyčleněním jejích částí pro cyklisty, případně pro společný provoz chodců a cyklistů. V poslední části před zaústěním na lávku na Kamenec je stezka navržena ve stávající parkové zeleni. Stavba zasahuje do katastrálního území obvodu Slezská Ostrava, jeho částí Muglinov a Hrušov.

Dalším úsekem ve výstavbě je cyklostezka od Seidlerova nábřeží k Slezskoostravskému hradu vedená podél řek Ostravice a Lučiny. Předmětem je novostavba cyklistické stezky a chodníků a jejich návrh na společnou nebo dělenou stezku pro chodce a cyklisty, zřízení schodišť do bermy řeky Ostravice, stavba nové lávky přes řeku Lučinu, vegetační úpravy, úpravy podélného parkovacího stání a rekonstrukce vozovky účelové komunikace. Oba úseky mají být dokončeny v lednu 2014.

Práce na posledním úseku „Cyklostezek Ostravice“ na trase „Slezskoostravský hrad – Hrabová“ byly přerušeny na začátku letošního roku. Její dokončení komplikuje nutná stavba odpadovodu, se kterou je v některých místech v kolizi. S dokončením tohoto úseku cyklostezky se počítá v listopadu roku 2014.
Ukončením prací na všech zmíněných úsecích vznikne 10, 5 km nově vybudovaných cyklostezek na území města Ostravy.


www.ostrava.cz, 21.10.2013
SLEVY a AKCE - cyklovybava.cz!!!
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................  Přečtěte si také: Další sekce: Cyklostezky   

:: Doporučujeme
CYKLOVYBAVA.CZ
Široká nabídka cyklooblečení, cyklokomponentů a jízdních kol
CYKLOVYBAVA.CZ
:: Doporučujeme
Zajímavosti v regionech ČR
Zajímavosti v regionech ČR
Hrady, zámky, skanzeny a další kulturní a historické objekty, přírodní zajímavosti, nebo vodní nádrže v regionech České republiky. Sami můžete vkládat vlastní příspěvky zajímavostí dělené do 32 regionů ČR. Pokud hledáte konkrétní záznam, využijte vyhledávacího formuláře.
:: Nejčtenější články
-:
-:
-:
-:
-:
-:
-:
:: Cyklobazar nabízí
Cyklobazar -