Moravské vinařské stezky
Mikulovská vinařská stezka

......................................................................................................................................
Moravské vinařské stezky
- Mikulovská vinařská stezka Krajinou zušlechtěnou generacemi předků - Čechů, Němců, Habánů i Židů – vede trasa vinařské stezky rámující Mikulovskou vinařskou podoblast. Jižní část uzavřeného okruhu prochází Lednicko-valtickým areálem a u kolonády na Rajstně nad Valticemi vystoupá do své největší nadmořské výšky. Odtud pokračuje atraktivním terénním úsekem v blízkosti státní hranice a až do Nového Přerova sleduje signálku, vojenskou silnici podél bývalé železné opony. Poznání vinařství a vína na Mikulovsku i pohled na vinařskou krajinu ze sedla koně nabízí turistické programy vinařů v sousedních Novosedlech. Severní úsek stezky vede místy osídlenými od počátku lidské existence a okolím vodních nádrží Nové Mlýny.


Popis trasy
Putování po stezce, kterou zdobí významné architektonické památky kraje i znamenitá vína Mikulovské vinařské podoblasti můžete začít kdekoliv na její trase. Tvoří uzavřený okruh a svými povrchy i výškovým profilem je vhodná pro každé kolo v dobrém technickém stavu.

Mikulovská vinařská stezkaZ Mikulova směrem na západ vede výhradně po stezkách mimo silniční dopravu a poznání turistických i vinařských zajímavostí kraje nabízí už pár kilometrů od centra oblasti. Sklepní kolonie na tichém a zastíněném plácku U rybníčka v Březí je ukázkou sklepní moderny. Cihlové lisovny ze 20. let minulého století tady tvoří jeden z nejpůsobivější souborů vinařských staveb na Moravě. Ve Sklepní ulici, která na areál navazuje nezapomeňte navštívit Vinařství Kern. Možnost poznat nejmodernější technologii a ochutnat skvělá vína za to stojí.
Cesta vinicemi přes Přerovský vrch vás přivede k cyklopenzionu U Jáňů, kde se můžete občerstvit, strávit chvíle s milými lidmi a poznat vinařskou krajinu ze sedla koně. Sousední Novosedly jsou vinařskou baštou Mikulovska a svá vína zde nabízí hned dva z nejznámějších moravských vinařů.
Přes Brod a Horní nádrž vodního díla Nové Mlýny dospějete do Pasohlávek, rybářské obce a oblíbeného letoviska. Stezka převážně otevřenou krajinou mezi vodami, přes Ivaň a Strachotín, pokračuje do Dolních Věstonic. Archeologická expozice, habánské sklepy na Husím plácku a cenný mobiliář kostela Archanděla Michaela patří k nejzajímavějším místům v obci, jejíž minulost významně ovlivnili novokřtěnci. Starobylý Pavlov je barokní vinařskou vesničkou, jejíž náves a přilehlé ulice jsou ukázkou selského baroka srovnatelnou s nejkrásnějšími stavbami tohoto zdobného stylu v jižních Čechách. Obecní vinotéka pod radnicí a naučná vinařská stezka v okolí obce jsou příležitostí přesvědčit se o šikovnosti místních vinařů.
Občerstveni i poučeni můžete vyrazit dál, do centra Lednicko-valtického areálu zbývá sotva patnáct kilometrů. Po klidné silnici, břehu řeky Dyje a lesním úsekem před Lednicí to zvládnete za hodinu i s pozorováním rybářů nebo prohlídkou přírodní památky Pastvisko.

Mikulovská vinařská stezkaMěsto Lednice vás uvítá bělostnou stavbou My hotelu, zařízení certifikovaného známkou Cyklisté vítáni. Než se pustíte do prohlídky zajímavostí města /novogotický zámek, oranžérie, romantické stavby v parku/ využijte služeb zařízení, kde se postarají o vás i vaše kolo.
Místem na trase Mikulovské vinařské stezky, které by jste neměli minout, je Hlohovec. Na půl cesty mezi Lednicí a Valticemi leží obec znamenitých zpěváků, svébytného folklóru a opulentních vín. Přesvědčit se o tom můžete mezi sklepy Šulaperku.
Dvě poslední zastávky na trase stezky, to je kousek slunné Itálie na jižním úpatí Pavlovských vrchů. Na trase Hlohovec - Valtice - Mikulov je kolo nejen sportovním náčiním, ale i prostředkem poznání ojedinělé architektury a bohaté multikulturní historie, která je otiskem ducha tolerance a štědré přírody kraje pod Pálavou.


Zajímavosti na trase:
Březí - kostel sv. Jana Křtitele byl vystavěn v románském slohu a vysvěcen v roce 1860, sochy sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého. Vinné sklepy.
Brod nad Dyjí - památkově chráněný dům č.p. 83 a kaple na návrší, kostel sv. Jana Nepomuckého z r. 1770. Ptačí poloostrov, kolonie 133 sklepů a 150 hektarů vinic.
Bulhary - původně gotický jednolodní kostel sv. Jiljí z r. 1582, pozdně barokně upravený roku 1789.
Dobré Pole - kostel sv. Cecílie z 18. století, sochy sv. Floriána u silnice do Březí a sv. Jana Nepomuckého na návsi. Dvě uličky s ukázkami lidové sklepní architektury. Slanisko.
Dolní Věstonice - Archeologická expozice a expozice věk lovců a mamutů. Nad obcí se vypíná mohutná zřícenina hradu Děvičky. V obci kostel archanděla Michaela, jehož raně gotická část s věží je připomínána již v roce 1389.
Hlohovec - Mohutná empírová stavba Hraničního zámečku z r. 1816, kudy dříve procházela hranice mezi markrabstvím moravským a vévodstvím rakouským. V obci jednolodní kostel sv. Bartoloměje z r. 1832.
Ivaň - Klasicistní kostel sv. Bartoloměje z přelomu 18. a 19. stol. s pozoruhodným tvaroslovím vstupního průčelí. Další památkou je barokní fara ve které je zřízena vinotéka. Přírodní památka v nivě řeky Jihlavy u Věstonické nádrže – významná lokalita obojživelníků.
Lednice - Renesanční zámek z poloviny 16. století byl během staletí několikrát přestavěn. Současná podoba ve stylu anglické novogotiky byla realizována v pol. 19. století podle plánů Jiřího Wingelmüllera. Zámek je součástí rozsáhlého komplexu s dendrologicky hodnotným zámeckým parkem a množstvím průhledů na romantickou architekturu. Severní část tvoří anglický park. V letech l884-7 byla vytvořena francouzská zahrada s rosariem. Palmový skleník z r. l843. Lednicko-Valtický areál: Apollonův chrám, Chrám Tři grácie, Hájovna, Lovecký zámeček, Minaret, Nový dvůr, Obelisk, Římský vodovod a umělá jeskyně, Rybniční zámeček. Lednické rybníky - národní přírodní rezervace, rybniční soustava 4 vod.
Mikulovská vinařská stezkaMikulov - Původně renesanční zámek ze 16. století byl v. 1945 vypálen ustupující německou armádou, následná obnova /zahájená r. 1947/ dala zámku dnešní podobu. Stálé expozice: Galerie Dietrichsteinů, Od gotiky po empír, Vinohradnictví a vinařství + obří sud, Wenz Gröll - galerie, Zámecká knihovna. Historické náměstí z několika renesančními a barokními domy a morovým sloupem, který tvoří monumentální sousoší Nejsvětější Trojice z r. 1724. Ditrichštejnská hrobka je dominantou, uzavírající mikulovské náměstí. Židovská čtvrť v Mikulově, někdejší kulturní a duchovní centrum moravských Židů. Čtvrť byla tvořena 317 domy natěsnanými v úzkých křivolakých uličkách v podzámčí. Stávala zde talmudská škola a dvanáct synagog a modliteben. Zachovala se pouze Horní synagoga, ve které je dnes umístěna expozice věnovaná moravským Židům. Ve druhé polovině 16. století zde působil také legendární rabbi Löw-Jehuda Löw ben Becalel, údajný tvůrce pražského Golema. Kozí hrádek patří k jedné ze tří skalnatých dominant města Mikulova. Odedávna se podílel na strategické kontrole cest spojujících Brno s Vídní. Na vrcholu Kozího vrchu byla v 15. století vybudována dvoupatrová dělostřelecká věž s ochozem, prolomená střílnami. Jeskyně Na Turoldu leží v přírodní rezervaci vrchu Turold na okraji města Mikulova a spolu s jeskyní Liščí dírou je 2 km dlouhým labyrintem chodeb, síní a dómů.
Milovice - kostel sv. Osvalda, postavený v roce 1658, byl v r. 1742 a 1842 rozšířen do dnešní podoby. Křivé jezero - národní přírodní rezervace na slepém rameni Dyje, významné hnízdiště vodního ptactva.
Novosedly - kostel sv. Oldřicha s kaplí sv. Řochuse, který stojí na návsi, je původní románská církevní stavba. Slanisko Novosedly - v r. l993 vznikla státní přírodní rezervace, která chrání jeden z posledních zbytků jihomoravských slanisk, na němž se vyskytuje řada vzácných druhů rostlin a hmyzu.
Nový Přerov - v obci jsou původní vinné sklepy z let 1900 – 1920. Filiální kostel sv. Michala je v jádru raně barokní stavba z konce 17. století s pozdějšími úpravami, vznikl přestavbou kaple z r.1600. Přerovský vrch (237,3 m n.m.) - nachází se 1,5 km východně od obce Nový Přerov. Představuje výběžek Předního dunajovického hřbetu směrem k jihu.
Pasohlávky - římská vojenská stanice, kostel sv. Anny a kostel sv. Linharta.
Pavlov - největší vinařská obec na Mikulovsku z l5.stol. Vinařské domy ze l7. stol. nesoucí prvky barokní architektury jsou vesnickou památkovou rezervací. Archeolog. lokalita – sídliště lovců mamutů, kostel sv. Barbory.
Sedlec - kostel sv. Víta, který byl v 17. století barokně upraven. Viniční hory nad rybníkem Nesyt jsou domovinou věhlasných vín. Na Mušlově - geologická rezervace ve staré pískovně, naleziště mladotřetihorních zkamenělin měkkýšů, ježovek a vzácně žraločích zubů.
Strachotín - kostel sv. Oldřicha. Petrova louka - areál slovanského opevnění s rozsáhlým velkomoravským pohřebištěm (29 hrobů z 11. - 12. století). Na Petrově louce byla také v roce 1619 svedena památná bitva, v níž Dampierre s 8000 muži podlehl 3900 Moravanům. Strachotín tehdy lehl popelem. Nyní je toto území zatopeno hladinou vodního díla Nové Mlýny.
Valtice - bohatě zdobený barokní zámek s parkem, Morový sloup, kostel Nanebevzetí Panny Marie, barokní domy a novorenesanční radnice. Nejstarší vinařská škola (l873).


Délka stezky: 82 km
Náročnost: mírně náročná trasa vhodná pro každé kolo


Mapa trasy:
Mikulovská vinařská stezka
Fotogalerie:

Mikulovská vinařská stezkaMikulovská vinařská stezkaMikulovská vinařská stezkaMikulovská vinařská stezka


www.stezky.cz, 22.06.2009
SLEVY a AKCE - cyklovybava.cz!!!
  Ubytování na trase:  vložit ubytování     
  Cykloservisy a cykloprodejny na trase:  vložit cykloservis     
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................  Přečtěte si také: Další sekce: Zajímavé cíle   

:: Doporučujeme
CYKLOVYBAVA.CZ
Široká nabídka cyklooblečení, cyklokomponentů a jízdních kol
CYKLOVYBAVA.CZ
:: Doporučujeme
Zajímavosti v regionech ČR
Zajímavosti v regionech ČR
Hrady, zámky, skanzeny a další kulturní a historické objekty, přírodní zajímavosti, nebo vodní nádrže v regionech České republiky. Sami můžete vkládat vlastní příspěvky zajímavostí dělené do 32 regionů ČR. Pokud hledáte konkrétní záznam, využijte vyhledávacího formuláře.
:: Nejčtenější články
-:
-:
-:
-:
-:
-:
-:
:: Cyklobazar nabízí
Cyklobazar -