Moravské vinařské stezky
Vinařská stezka Podluží

......................................................................................................................................
Moravské vinařské stezky
- Vinařská stezka Podluží Široce rozkročená rovinami úrodného kraje vede vinařská stezka Podlužím. Pestrá trasa střídá silnici s malebnými úseky mezi vinicemi, chladivou cestu na břehu rybníka i vítaný stín či závětří lesní doubravy. Pohostinné vinaře a lahodné víno najdete na Podluží téměř všude. V prušáneckých Nechorách nebo mikuleckých Búdách poznáte i živé vinařské společenství a ojedinělé ukázky lidové sklepní architektury. Jižní část stezky, která začíná v Břeclavi, představí dvě významná slovanská sídliště: Pohansko a Valy u Mikulčic. Severní okraj vinařské stezky Podluží dosahuje až na Slovácko.

Podluží tvoří jižní část Slovácké vinařské podoblasti. Teplý a suchý kraj úrodných rovin v údolí řek Moravy a Kyjovky je domovem vinné révy od nepaměti. Již z roku 1353 pochází zmínka o vinařství v Mikulčicích. Kronika z roku 1602 smutně konstatuje: „Mrazy trvající od sv. Filipa a Jakuba /1.5./ až po Svatou Trojici /2.6./ zničily vše na polích i ve vinohradech“. Vinařské symboly – révový keř s hrozny, radlice s kosířem a či vinařské nože má ve znaku snad každá podlužácká obec. Na Podluží se pěstují především odolnější odrůdy Ryzlinku rýnského a Ryzlinku vlašského, Zweigeltrebe a Frankovka.


Popis trasy
Jihovýchodní výspa České republiky, kultivovaná krajina lemovaná lužními lesy a nivou řeky Moravy, to je malované Podluží. Kraj lesů, sadů a vinic, přívětivých lidských sídel, pohostinných a družných lidí. Teplé podnebí, blízkost řek a nedozírné roviny lákaly k osídlení odnepaměti - důkazem jsou archeologická naleziště dokumentující velkomoravská sídliště na Valech u Mikulčic a Pohansko u Břeclavi. Pracovitost, úcta k půdě a tradicím jsou vlastnostmi i dnešních obyvatel zeleného koutu Moravy v sousedství Rakouska a Slovenska. V údolí řek Moravy a Kyjovky se daří všem teplomilným rostlinám, ozdobou vyspělého zemědělství je místní vinařství.

Mikulovská vinařská stezkaZdolávání členité vinařské stezky Podluží, můžete začít v metropoli regionu, Břeclavi. Krátký úsek po břehu řeky Dyje přechází u zahrádkářské kolonie na okraji města v cyklostezku, která vás přivede k velkomoravskému hradišti Pohansko s empírovým loveckým zámečkem ze začátku 19. století. Spanilá jízda lesem protkaným vodami pokračuje až do Lanžhota, odkud se vinařská stezka vydává po silnici pro motorová vozidla do centrálního Podluží, cykloturisticky a vinařsky nejatraktivnějšího místa regionu. Vinařské kolonie v Moravské Nové Vsi, Mikulčicích či Prušánkách jsou ojedinělými ukázkami sklepní architektury a sídlem desítek znamenitých vinařů, kteří nabízí degustace vín a kompletní informační servis o vinařství a turistických zajímavostech oblasti. Nejlepší z nich jsou nositeli certifikace vinařské turistiky a najdete je ve všech zmiňovaných obcích. Alternativou k silničnímu průběhu stezky je její západní větev, která z Břeclavi směřuje ke zlatému kříži vinařství na Podluží přes Hrušky.
V Moravské Nové Vsi se vinařská stezka Podluží větví. Západním průběhem směřuje přes prušánecké Nechory, kopečky Nového a Starého Poddvorova do Dolních Bojanovic. Bojanovské vinařství proslavil zejména opulentní Ryzlink rýnský, na ochranu před jeho paděláním vydal majitel panství v roce l738 zvláštní příkaz. Směs Ryzlinku rýnského s budínkou místního vinaře Jana Bohúna byla poctěna zlatou medailí, kterou vínu udělil rakouský císař František Josef I. Po krátkém silničním úseku odbočuje za obcí stezka do terénu a cestou po břehu Bojanovského rybníka směřuje ke státní silnici Mutěnice-Hodonín. Po přejezdu silniční komunikace dospěje lesní doubravou do Dubňan a po klidné silnici 3. třídy jste za chvilku v Ratíškovicích. Je-li čas oběda nebo jste unaveni, zmobilizujte poslední síly. Dvě restaurace v obci certifikované známkou Cyklisté vítáni nabízí styl, výbornou obsluhu a lahodné místní speciality. Nedaleko odtud stojí za návštěvu projekt KKK (na Kole po Kolejích ke Kanálu), který nabízí projížďku na železniční drezíně a prohlídku muzea ve vagóně mapujícím působení Tomáše Bati v regionu. Ratíškovický Slavín a vacenovské Žlébky jsou posledními sklepními koloniemi, než se vinařská stezka Podluží, která je ve Vacenovicích navzdory svému názvu již hluboko zakouslá do národopisné oblasti Kyjovské Dolňácko, vrací na Podluží.

Vinařská stezka PodlužíPestré povrchy, kdy cyklostezku a atraktivní singletrack v blízkosti národní památky Váté písky střídá zpevněná i písčitá lesní cesta, jsou znakem úseku vedoucího přes Rohatec do Hodonína. Ostatně cyklostezkou v blízkosti frekventované komunikace vítá cyklisty i město ležící na břehu řeky Moravy a rodiště T.G. Masaryka. Bezpečný, byť trochu nepřehledný je i průjezd městem po místních komunikacích. A hráz řeky, která dala vinorodému kraji jméno, můžete využít i pro cestu zpátky na jih. Jen částečně značená stezka po břehu Moravy nenese název vinařská, přesto je cyklistické splývání s jejím tokem až do Lanžhota romantickým zážitkem. Lákavost tohoto koridoru zvyšují přírodní památky na trase a snadná dostupnost národní památky Valy či sklepních kolonií Výmol a Zátiší v Moravské Nové Vsi.


Zajímavosti na trase:
Břeclav - kostel Navštívení Panny Marie v Poštorné z r. 1895 je vystavěn v historizujícím slohu novogotiky, funkcionalistická stavba Církve českobratrské evangelické, synagoga z roku 1868, židovský hřbitov, původně gotický hrad byl v 16. stol. za Žerotínů přestavěn na renesanční zámek, poslední rozsáhlé úpravy jsou z 19. století. Za 2. svět. války byl zámek vybombardován. Františkův rybník - přírodní rezervace se vzácnými druhy rostlin. Pohansko - přírodní zajímavost.
Charvátská Nová Ves - místní část Břeclavi.
Dolní Bojanovice - 6,5m vysoký dřevěný kříž na místním hřbitově je dílem řezbáře Františka Vymyslického. Barokní kostel sv. Václava z roku 1734 zdobí vyřezávaný oltář bratří Kotrbů.
Dubňany - kostel sv. Josefa z roku 1720, současná podoba stavby je z konce 19. století. Sochy sv. Jana Nepomuckého a sv.Vendelína z 2. pol. 18. století.
Hodonín - barokní kostel sv. Vavřince z konce 18. stol, ze začátku téhož století je bývalá hřbitovní kaple v parku u zimního stadionu. Socha nejvýznamnějšího rodáka města T. G. Masaryka stojí naproti Domu umělců, na místě rodného domu T.G. Masaryka v Dobrovského ulici je pamětní plastika. Secesní radnice na Masarykově náměstí z r. 1904. Barokní zámeček se sbírky Masarykova muzea. Očovské louky - přírodní památka, zamokřené louky a mokřady. Hodonínské rybníky - l9 vodních ploch od Hodonína po Mutěnice /Mutěnické rybníky/.
Hrušky - kostel sv. Bartoloměje z r. 1861, věžní zvon s českým nápisem ze 17. století.
Kostice - kaple sv. Terezie se sochou sv. Jana Nepomuckého z r. 1857 a kaple sv. Kříže u hřbitova.
Lanžhot - původně pozdně gotický kostel Povýšení sv. Kříže byl v 90. letech 19. století novodobě upraven. V části obce zvané Souhrady se nachází stavby lidové architektury Podluží - domy s malovanými žudry.
Lužice - kostel sv. Cyrila a Metoděje z roku 1874 je dominantou obce, která leží na území, jež bylo podle archeologických nálezů osídleno již v pravěku.
Mikulčice - kaple sv. Rocha zdobená lidovými ornamenty, kostel Nanebevzetí Panny Marie z 18. století. Národní kulturní památka Mikulčice-Valy. Muzeum se stálou expozicí archeologických nálezů ze 7. – 9. století.
Moravský Žižkov - kaple Božího milosrdenství z r. 1993.
Vinařská stezka PodlužíPoštorná - monumentální chrám Navštívení Panny Marie z r. 1895 je vystavěn v historizujícím slohu novogotiky.
Prušánky - nejstarší vinařská obec Podluží. Pod viniční horou Nechory se nachází areál 5OO vinných sklepů, některé z „búd“ jsou kryty došky.
Ratíškovice - kostel sv. Cyrila a Metoděje z l9. stol.
Rohatec - raně gotická kaple z r. l3OO, pravděpodobně kněžiště původního kostela – jedna z mála gotických památek na Hodonínsku. Kostel sv. Bartoloměje.
Starý Poddvorov - celodřevěný mlýn německého typu z r. l87O, zvonice z r. l855.
Týnec - kostel Stětí sv. Jana Křtitele z r. l76O, romantické náměstíčko s vinnými sklípky.


Délka stezky: 115 km
Náročnost: mírně náročná trasa vhodná pro všechny typy kol


Mapa trasy:
Vinařská stezka Podluží
Fotogalerie:

Vinařská stezka PodlužíVinařská stezka PodlužíVinařská stezka PodlužíVinařská stezka Podluží


www.stezky.cz, 21.11.2009
SLEVY a AKCE - cyklovybava.cz!!!
  Ubytování na trase:  vložit ubytování     
  Cykloservisy a cykloprodejny na trase:  vložit cykloservis     
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................  Přečtěte si také: Další sekce: Služby pro cyklisty   

:: Doporučujeme
CYKLOVYBAVA.CZ
Široká nabídka cyklooblečení, cyklokomponentů a jízdních kol
CYKLOVYBAVA.CZ
:: Doporučujeme
Cyklotrasy v Jeseníkách
Cyklotrasy v Jeseníkách
Jeseníky patří k hojně navštěvovaným místům České republiky. V několika posledních letech s rozvojem cyklistiky a cykloturistiky u nás, se poptávka po tomto regionu značně zvýšila. Do regionu začaly jezdit z Olomouce, Krnova, Zábřehu a dalších větších měst cyklobusy, které vás zavezou na Ovčárnu pod Pradědem, Rejvíz, Červenohorské sedlo a další turisticky atraktivní a vyhledávaná místa.
:: Nejčtenější články
-:
-:
-:
-:
-:
-:
-:
:: Cyklobazar nabízí
Cyklobazar -