Cyklotrasy Jižní Čechy
Na kole do Holašovic

......................................................................................................................................
Cyklotrasy Jižní Čechy
- Na kole do Holašovic Holašovice je malá vesnice, která leží asi 15 kilometrů západně od Českých Budějovic na severním okraji Blanenského lesa a je typickou ukázkou architektury tzv. selského baroka v jižních Čechách.
Příchod selského baroka do Holašovic je možné časově zařadit do let 1840 až 1880.
Již v roce 1960 byly některé holašovické budovy zapsány do státního seznamu kulturních památek, v roce 1995 byly Holašovice prohlášeny památkovou rezervací a v roce 1998 byly Holašovice zapsány do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Středem Holašovic je náves s rybníkem (sloužil k chovu ryb), kolem které stojí téměř všechna holašovická stavení. Celkem dvaadvacet budov s malovanými barokními štíty a zahradou za stavením. Kromě kaple na ní stojí obecní kovárna, jejíž průčelí zdobí štuková výzdoba s motivy kovářského náčiní a dům, ve kterém kovář bydlel. Existence těchto stavení je doložena již na počátku 18. století a jejich podoba se do dnešní doby příliš nezměnila. V jižní části návsi stávala dnes již neexistující obecní pastouška.


Trasa:
Netolice - Grejnarov - Vodice - Třešňový Újezdec - Smědeček - Smědeč - Kuklov - Sedm Chalup - Holašovice - Dobčice - Chvalovice - Babice - Netolice


Popis trasy:
Z Netolic se vydáme po silnici po cyklostezce č.1103. Mineme rybník Mnich až přijedeme k farmě Grejnarov. Z hlavní silnice odbočíme doleva a asi po 200 metrech sjedeme ze silnice na lesní cestu kopírující modrou turistickou značku. Stále se držíme cyklostezky 1103. Cesta lesem mírně stoupá. Za deštivého počasí je hůře sjízdná. Po 4 km vyjedeme z lesa na silniční křižovatku a dáme se rovně. Tady se odpojíme od 1103, která klesá doprava z kopce do Lhenic a najedeme na 1090 (silniční odbočka na Vodice).
Cyklotrasy Jižní ČechyPo silnici pokračujeme přes Vodice do Třešňového Újezdce, kde odbočíme doleva a opět najedeme na lesní cestu. Po té pokračujeme asi 2 kilometry mírnými stoupáními a klesáními do Smědečku. Další 2 km do Smědče jedeme po asfaltu. Pozor při vjezdu do vesnice. Cyklostezka 1090 prudce klesá a napojuje se na hlavní silnici vedoucí na Krumlov! Po 300m naštěstí odbočuje doleva do kopce do Kuklova. Na kopci se cyklostezka noří opět do lesa a kopíruje modré turistické značení. Stoupáme kolem Vlčího kopce, abychom po 2 kilometrech klesli do osady Sedm Chalup. Opět na silnici se napojíme na cyklostezku č. 1085 a po 6km dojedeme do Holašovic.
Z Holešovic se vydáme po silnici po cyklostezce č. 1094A do Dobčic, kde vjedeme přímo do vesnice, vyjedeme kopec a na něm odbočíme doprava. Po málo frekventované silnici dojedeme přes Chvalovice a Babice po 7 kilometrech zpátky do Netolic.


Délka trasy: 45 km
Převýšení: cca 700m
Typ kola: trekingová, horská
Náročnost: mírně až středně náročná cyklotrasa vede po asfaltových silnicích II. a III. třídy a po lesních cestách.


Zajímavosti na trase:
Netolice - jedno z nejstarších jihočeských měst. Historické jádro města je od roku 1994 vyhlášeno městskou památkovou zónou. Najdeme v něm původně gotickou stavbu s románskými prvky - kostel sv. Václava, Kostel Nanebevzetí Panny Marie vystavěný v druhé polovině 13. století v gotickém slohu, renesanční budovu Rožmberský dům, kašnu na náměstí z roku 1677, Měšťanský pivovar, Barokní špýchar či Ziegrosserův mlýn. Zajímavostí města jsou i tři šikmé věže a vodopády pod rybníkem Mnich. Na vrchu sv. Ján se rozkládalo Přemyslovské hradiště, které tvoří archeologický park s rozhlednou ve stylu strážní věže, s palisádou a ukázkami bydlení, řemesel a nálezů z archeologického průzkumu.
Zámek Kratochvíle - renesanční perla italského stavitelství v jižních Čechách. Lovecký letohrádek 2 km severozápadně od Netolic.
Rybník Mnich - založen v 15.–16. století. V hrázi jsou dva historicky cenné kamenné mosty. Na jednom z nich je umístěná socha Jana Nepomuckého. V místě hráze zvaném Slepicí vršek stával na dnes zastavěném skalnatém ostrohu středověký hrádek. Pod hrází jsou dva vodopády.
Grejnarov - původně renesanční statek u Netolic. Tuto usedlost obýval na přelomu 16. a 17. století rod Grejnarů, úředníků při rožmberském dvoře. V současné době jízdárna.
Třešňový Újezdec - náves lemována krásnými statky.
Smědeč - osada ležící na trase staré obchodní stezky kdysi nazývané jako Linecká.
Kuklov - zříceniny hradu ze 14. století, sestávající ze zbytků zdiva a hradního příkopu vylámaného ve skále. Poblíž hradu jsou situovány také zříceniny kláštera z konce 15. a první poloviny 16. století.
Holašovice - vesnice zapsaná do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Typická ukázka architektury tzv. selského baroka v jižních Čechách.
Dobčice - kolem návsi s rybníčkem je mnoho krásných statků.
Babice - k obci patří unikátně dochovaná vesnička Zvěřetice, prohlášená vesnickou památkovou zónou.


Mapa trasy:
Cyklotrasy Jižní Čechy




Fotogalerie:

Cyklotrasy Jižní ČechyCyklotrasy Jižní ČechyCyklotrasy Jižní ČechyCyklotrasy Jižní Čechy


Jiří Pouč, 09.02.2009
SLEVY a AKCE - cyklovybava.cz!!!
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................



  Přečtěte si také: Další sekce: Rady a tipy   

:: Doporučujeme
CYKLOVYBAVA.CZ
Široká nabídka cyklooblečení, cyklokomponentů a jízdních kol
CYKLOVYBAVA.CZ
:: Doporučujeme
Jak vybírat stan
Jak vybírat stan
Pokud zvažujete koupi nového stanu, přeštěte si následující článek. Dozvíte se co je to tropiko, jak je důležitá výška vodního sloupce, nebo větrání, a jakou konstrukci nejlépe zvolit.
:: Nejčtenější články
-:
-:
-:
-:
-:
-:
-:
:: Cyklobazar nabízí
Cyklobazar -