Ve Stříbře otevřeli nové úseky na Panevropské cyklotrase

......................................................................................................................................
Ve Stříbře otevřeli nové úseky na Panevropské cyklotrase V okolí Stříbra prošly v loňském roce rekonstrukcí dva nové úseky na mezinárodní Panevropské cyklotrase vedoucí z Prahy přes Plzeň a Norimberk do Paříže. S jejich otevřením se tak cyklistům dostává dalších bezpečných komunikací s kvalitním povrchem. To uvítají zejména dálkoví cyklisté, kteří po této trase již od začátku cyklistické sezóny projíždějí. Právě nekvalitní povrch spolu s kopcovitým terénem bývá totiž to, co jim cestu s plně naloženými koly mnohdy znepříjemňuje. Nové úseky využijí též místní cyklisté vyjíždějící na kole do okolí či jen za běžnými povinnostmi.

„Úsek spojující Červenou lávku podél řeky Mže s Vranovem patří ve Stříbře k vyhledávaným místům pro procházky, běh pro zdraví či pro vyjížďky na kole,“ říká stříbrský starosta Bohuslav Červený. „Tento úsek vede přírodně i krajinářsky atraktivním územím v zátopovém území řeky Mže a přehrady Hracholusky, proto jsme zde nepoužili asfaltový, ale kalený hutněný povrch s  jemným štěrkovým krytem v souladu s požadavky dotčených orgánů,“ doplňuje Jiří Ševčík, jednatel Rozvojové inženýrské společnosti s.r.o. Společnost byla projektovým manažerem celého přeshraničního projektu finančně podpořeného z Operačního programu Cíl 3 Přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko, v jehož rámci byly obě stavby realizovány. Pro svazek obcí Stříbrský region, který v rámci tohoto projektu byl vedoucím partnerem, zajišťovala kompletní projektový management, tzn. technickou přípravu obou staveb, jejich dotační financování i bankovní překlenovací úvěr na dobu realizace projektu. „Úsek ze Sytna do Lhoty je veden převážně na pozemcích naší obce. Místní komunikace vybudovaná v 50. letech Státním statkem Tachov byla již v dezolátním stavu a my na její celkovou opravu přispěli 900 tis. Kč, což představuje asi třetinu našeho ročního rozpočtu. Bez dotace by na opravu nejspíš ještě dlouho čekala.“ uvedl o dalším novém úseku starosta Sytna Václav Bodiš.

Přeshraniční česko - německý projekt s názvem „Opatření ke zkvalitnění Panevropské cyklotrasy / Neustadt a.d.W - Stříbro“ zahrnuje na české straně stavební rekonstrukci zmíněných dvou komunikací, na německé straně na již vybudovaných cyklostezkách některá bezpečnostní opatření, úpravy povrchu mostů, vytvoření odpočívky a krytého parkoviště pro kola, nové vícejazyčné infotabule a výstavbu odpočívky a informačního střediska na hraničním přechodu. Partnerem projektu na bavorské straně je okres Neustadt a.d. Waldnaab.

Ve Stříbře otevřeli nové úseky na Panevropské cyklotrase„Cyklistů na našich dálkových mezinárodních trasách rok od roku přibývá. Nejde jen o Němce, ale i Holanďany, nebo o Brity. Naše krajina se jim totiž velice líbí,“ říká plzeňská cykloprůvodkyně Radka Žáková. Panevropská cyklotrasa vede jak v Německu, tak v Čechách i ve Francii po stávajících cyklotrasách. Mezi Prahou a Plzní tak vede po značené trase číslo 3. Od hranic našeho kraje se středočeským až do Plzně vede „trojka“, jak se jí často říká, již většinou mimo komunikace, zčásti po nově vybudovaných stezkách mikroregionu Horní Berounka. Z Plzně pokračuje Panevropská cyklotrasa od hlavního cyklistického rozcestníku ve Štruncových sadech již jako cyklotrasa číslo 37 až na hranice s Německem. I tato druhá část vede většinou mimo komunikace, kvalita povrchu cest spolu s převýšením, které je tu nutné s ohledem na velmi členitý terén překonat, však ještě vyžaduje mnohé úpravy, které naráží na množství jak legislativních, tak majetkových problémů, a to zejména v lesních úsecích. Po několika letech komplikovaných jednání s Lesy ČR se již podařilo dohodnout rozsah stezek v příměstské oblasti Stříbra, kde by tak měly vzniknout první úseky cyklostezky na Panevropské cyklotrase mezi Plzní a hranicemi s Německem. Tím byl učiněn důležitý posun v řešení problematických míst na trase v Plzeňském kraji.

Ve Stříbře otevřeli nové úseky na Panevropské cyklotraseZa hraničním přechodem Železná/Tillyschanz se trasa napojuje na cyklostezku, která ji po několika kilometrech přivede k oblíbené Bocklradweg. Právě tato asi padesátikilometrová cyklostezka vybudovaná mezi Eslarnem a Neustadt a.d. Waldnaab na tělese bývalé železnice byla základem cyklostezky Přátelství (Neustadt a.d. Waldnaab – Bělá nad Radbuzou – Stříbro), která se po několika letech stala částí mezinárodní Panevropské cyklotrasy. Většina cestovatelů se na dálkové trasy vydává alespoň na týden, k projetí 1537 km mezi Prahou a Paříží potřebuje průměrný dálkový cyklista dva týdny. „Studie z Německa přitom ukazují, že cyklista utratí denně v průměru víc než motorizovaný turista,“ říká Daniel Mourek z Nadace Partnerství, která zastupuje ČR v Evropské cyklistické federaci (ECF). „Je přitom šetrnější k životnímu prostředí a mnohdy podporuje služby v ekonomicky méně rozvinutých regionech,“ dodává Daniel Mourek.

„Potenciál dálkových cyklotras je u nás stále ještě podceňován, přestože za hranicemi v Německu a Rakousku máme v evropském měřítku asi největší skupinu potenciálních klientů – dálkových cykloturistů,“ říká národní cyklokoordinátor Jaroslav Martínek. „Vytvořit jim v ČR srovnatelné podmínky pro bezpečnou cestu s naloženými koly je základním předpokladem k tomu, aby k nám jezdili. Naším společným cílem na národní a regionální úrovni pak musí být k nim tuto nabídku dostat. To je jedním z cílů projektu Česko jede, který chce společně nabízet produkty z celé ČR našim i zahraničním cyklistům,“ říká Martinek.


Kontakty:
- Dr. Bohuslav ČERVENÝ, předseda svazku obcí Stříbrský regionu a starosta města Stříbro tel. 374 801 101, 724 384 440, cerveny@mustribro.cz
- p. Václav BODIŠ, starosta Sytna, tel. 724 182 135 obec-sytno@tiscali.cz
- pí. Miloslava SVOBODOVÁ, starostka Vranova, tel. 374 623 669, 607 590 648 obec.vranov@worldonline.cz
- Ing. Jiří ŠEVČÍK, manažer projektu, tel. 606 607 606, sevcik.ris@centrum.cz
- Ing. Ivan KLIK, ředitel krajské správy lesů ČR, tel. 724 523 930, 377 241 795, oi30@lesycr.cz
- Ing. Libor PICKA, předseda svazku obcí Domažlicko a starosta Bělé nad Radbuzou, garant Panevropské trasy v Plz. kraji, tel. 379 432 012, 602 372 495, starosta@belanr.cz

Odkazy:
www.paneuropa-radweg.eu – stránky Panevropské cyklotrasy
www.plzenskonakole.cz/cz/panevropska-cyklotrasa-otevrena-12-dubna-v-norimberku-307.htm - článek z otevírání Panevropské cyklotrasy v Norimberku v dubnu 2008


Panevropská cyklostezka *) – je jednou z významných mezinárodních cyklotras, které procházejí Plzeňským krajem. Spojuje Prahu s Paříží a prochází mnohými významnými městy jako jsou Norimberk či Štrasburk. Z celkových 1537 km vede v ČR 227 km, dalších 670 km prochází Německem a 640 km Francií. Projekt mezinárodní cyklotrasy spojující dvě významné evropské metropole přes Německo byl iniciativou německé strany. O vytvoření Panevropské cyklotrasy z původně vytvořené cyklostezky Přátelství se zasadil zejména okresní rada Simon Wittmann. Panevropská cyklotrasa byla slavnostně otevřena v dubnu 2008 v Norimberku. O jejím otevření informovala média, její úsek z Norimberka do Prahy projížděl štáb německé televize ZDF, který o cestě odvysílal velkou reportáž. V Německu vede Panevropská cyklotrasa po síti značených cyklostezek, ve Francii často kopíruje vodní toky.

*) v tomto případě by dle české terminologie mělo být uváděno Panevropská cyklotrasa (jak uvádíme i dál), nikoli cyklostezka. Cyklostezka je totiž pojem užívaný u nás pro komunikaci se specifickými parametry určenou cyklistům, zatímco cyklotrasa je směrovým značením vyznačená cesta pro cyklisty z místa A do místa B po rozlišných typech komunikací.


Stříbrský region se rozkládá v severozápadní části Plzeňského kraje a je společenstvím 16 obcí vzájemně si blízkých kulturněhistorickými tradicemi a hospodářskou i geografickou skladbou (Benešovice, Erpužice, Kladruby, Kostelec, Kšice, Ošelín, Prostiboř, Skapce, Stříbro, Sulislav, Svojšín, Sytno, Trpísty, Únehle, Vranov, Zhoř). Rozkládá se na 26 648 ha a má 13 000 obyvatel. Celá oblast je bohatá na historické památky a pamětihodnosti připomínající různá období naší historie. Přirozeným centrem regionu je středověké královské hornické město Stříbro, ale své neopakovatelné kouzlo mají všechny obce. Regionem prochází Cyklotrasa přátelství, která je součástí Panevropské cyklotrasy Paříž – Praha. Snahou starostů je v rámci mikroregionu řešit problémy, které jsou pro dané území společné. Integrita daného území je daná relativně pevnou administrativní, ekonomickou a dopravní vazbou na přirozené a poměrně dominantní centrum regionu - město Stříbro. Tyto vazby mají své historické opodstatnění, neboť v období od r.1948, kdy bylo zrušeno zemské zřízení a nahrazeno zřízením krajským, až do konce r.1959, bylo Stříbro okresním. Pozdější dominace Tachova na úkor Stříbra byla produktem byrokratického rozhodnutí tehdejší státní administrativy.


Ve Stříbře otevřeli nové úseky na Panevropské cyklotrase
www.plzenskonakole.cz, 21.06.2012
SLEVY a AKCE - cyklovybava.cz!!!
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................  Přečtěte si také: Další sekce: Cyklistické akce   

:: Doporučujeme
CYKLOVYBAVA.CZ
Široká nabídka cyklooblečení, cyklokomponentů a jízdních kol
CYKLOVYBAVA.CZ
:: Doporučujeme
Cyklotrasy v Jeseníkách
Cyklotrasy v Jeseníkách
Jeseníky patří k hojně navštěvovaným místům České republiky. V několika posledních letech s rozvojem cyklistiky a cykloturistiky u nás, se poptávka po tomto regionu značně zvýšila. Do regionu začaly jezdit z Olomouce, Krnova, Zábřehu a dalších větších měst cyklobusy, které vás zavezou na Ovčárnu pod Pradědem, Rejvíz, Červenohorské sedlo a další turisticky atraktivní a vyhledávaná místa.
:: Nejčtenější články
-:
-:
-:
-:
-:
-:
-:
:: Cyklobazar nabízí
Cyklobazar -