Ocenění měst a obcí Uherskohradišťska za přínos rozvoje cyklodopravy ČR

......................................................................................................................................
Ocenění měst a obcí Uherskohradišťska za přínos rozvoje cyklodopravy ČR V červnu 2007 proběhla v Mnichově mezinárodní konference VeloCity, nejprestižnější mezinárodní fórum o cyklistice. Hlavním tématem programu bylo “Od vize k realitě”, jež se odrazilo i v hlavních prezentacích této konference. Hlavní téma konference bylo podepřeno tématickými celky k problematice Kvality života, Pracovní trh a cyklistika, Zdraví a Městské a regionální plánování.

V tomto kontextu pak Česká republika byla vybrána jako jedna ze 4 zemí (vedle domácího Německa ještě Švýcarsko a Norsko), aby prezentovala výsledky při naplňování Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy, přijaté v roce 2004. Pro ČR to je velká výzva a již samotný fakt, že ČR se ocitla vedle cyklistický evropských velmocí, které na implementaci národních strategií pracují déle než naše země, je určitou odměnou.

Úspěch Česka na mezinárodní konferenci VeloCity 2007 pak byl podtržen oceněním tří krajů (Olomoucký, Zlínský a Jihočeský) za přínos v rozvoji cyklistické dopravy na území svého kraje. Cenu za Zlínský kraj přebíral Ing. Petr Hradecký, radní pro dopravu. Rozvoj cyklistické dopravy ve Zlínském kraji je založen na schváleném Generelu dopravy Zlínského kraje a z něj vycházející zpracované Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zl. kraje.


Ocenění Uherskohradišťska
Nejde jen o to, že Česká republika byla oceněna, ale co je za tímto oceněním skryto. Pokud naši občané nepoznají a neuvidí, že se u nás rozvíjí bezpečná síť nových cyklistických stezek, tak jsou daná ocenění jen formálním gestem, bez patřičného efektu.
Je dobré, že v Česku se již postupně objevují regiony, města a obce, které vsadily na budování cyklostezek, na podporu cyklistické dopravy. Ocenění České republiky tak ve svém důsledku patří především těmto regionům, městům a obcím. I z tohoto důvodu se rozhodli zástupci MD ČR a SFDI navštívit jeden z takových regionů a symbolicky předat ocenění pana ministra dopravy Ing. Aleše Řebíčka a ředitele SFDI Ing. Gustáva Slamečky, MBA regionu Uherskohradišťska, konkrétně pak čtyřem městům (Kunovice, Staré Město, Uherské Hradiště a Uherský Ostroh) a čtyřem obcím (Babice, Huštěnovice, Ostrožská Nová Ves a Velehrad) za přínos pro rozvoj cyklistické dopravy ČR. Ocenění předal ředitel SFDI a náměstek ministra dopravy při příležitosti cyklistické exkurze po cyklistických stezkách Uherskohradišťska, která proběhla dne 20.7.2007.
Tento region nebyl vybrán náhodou. Uherskohradišťsko je právě jedním z nejúspěšnějším regionů v čerpání finančních prostředků z SFDI. Obcím a městům se podařilo vybudovat v období 5 let síť bezpečných cyklistických stezek, přesahující délku 25 km.

Zástupci MD ČR a SFDI se pak v pátek 20. 7. na vlastní oči a na vlastních kolech přesvědčili, jak dané finanční prostředky mění krajinu, jak přispívají ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu a jak jsou hojně využívány obyvateli daného regionu a návštěvníky. Celá akce měla přispět k posílení pozice cyklistické dopravy v ČR a potvrzení trendu státu i nadále finančně podporovat výstavbu cyklostezek.


Proč je město Uherského Hradiště úspěšné?
„Dokázali jsme, že umíme efektivně využít dotace na cyklostezky ze Státního fondu dopravní infrastruktury i Ministerstva dopravy a tímto směrem chceme pokračovat. Momentálně poslední dotaci ve výši 10 mil Kč použijeme na dlouho očekávanou cyklostezku do Jarošova. Připravujeme však již nyní další projekty, jako cyklostezku na rozhlednu Rovnina a přes Kunovský les,“ doplnil Tichavský.
V současné době se na území města Uherské Hradiště nachází 12,7 km značených cyklotras, 7,6 km cyklostezek v přidruženém dopravním prostoru a 1 km vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru. Mezi významné cyklostezky ve městě je možné zařadit cyklostezku lemující po obou stranách hlavní dopravní tepnu sinici I/55 (cca 3km), jejíž součástí jsou na pěti křižovatkách i světelně řízené přejezdy pro cyklisty. Dále cyklostezku podél části silnice II/497 (cca 1,5 km), kterou z velké části vybudoval v roce 2005 na požadavek Města soukromý investor při výstavbě nákupního centra. V roce 2006 byla v nákladu cca 120 mil. korun dokončena rekonstrukce silnice III/05013 včetně výstavby podjezdu pod tratí ČD v ulici J. E. Purkyně. Součástí této dopravně významné stavby, na které se podílel stát, Zlínský kraj i město Uh. Hradiště je oboustranná cyklistická stezka vedená podjezdem pod tratí, na ni navazují vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty podél silnice III/05013, které bezpečně přivádějí cyklistu na cyklostezku podél silnice I/55.


Ocenění tří krajů na mezinárodní konferenci VeloCity 2007
Úspěch Česka na mezinárodní konferenci VeloCity 2007 pak byl podtržen oceněním tří krajů (Olomoucký, Zlínský a Jihočeský kraj) za přínos v rozvoji cyklistické dopravy na území svého kraje. Dané kraje byly posouzeny na základě evropského auditorského projektu BYPAD Platform.
Regionální politika cyklistické dopravy prošla auditem, který je založen na kvalitativním managementu dnes běžně využívaném v podnikatelském sektoru. Audit zahrnuje zhodnocení kvality regionální cyklistické politiky prostřednictvím podrobné analýzy silných a slabých stránek a definování doporučení pro zkvalitnění politiky celkem devíti oblastí (1 – Potřeby uživatelů; 2 – Vedení; 3 – Politika na papíře; 4 – Finance a zaměstnanci 5 – Cyklistika, cykloturistika a rekreační cyklistika; 6 – Kraj a Správa a údržba silnic, 7 – Podpora místní cyklistické politiky a partnerství; 8 – Územní plánování a cyklistická doprava; 9 – Vyhodnocení a dopad).
Projekt je současně realizován v 15 státech EU, díky čemuž je zajištěna výměna zkušeností a prezentace aktivit vybraných krajů na mezinárodním poli. Na realizaci projektu se spolupodílí mnoho renomovaných zahraničních firem, což přispívá k dalšímu rozvoji cyklistiky v ČR. Audit byl realizován Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. za podpory MD. Takto budou auditovaný ještě další kraje ČR. Bližší informace o projektu je možné vyhledat na www.bypad.org.


velo-city2007.com, 23.07.2007
SLEVY a AKCE - cyklovybava.cz!!!
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................  Přečtěte si také: Další sekce: Služby pro cyklisty   

:: Doporučujeme
CYKLOVYBAVA.CZ
Široká nabídka cyklooblečení, cyklokomponentů a jízdních kol
CYKLOVYBAVA.CZ
:: Doporučujeme
Regiony ČR
Regiony ČR
Popis 32 regionů ležících na území ČR doplněných o stručný popis měst, historických objektů, lázní, jeskyní, nebo přírodních zajímavostí. U každého regionu naleznete nabídku ubytování, cykloprodejen, cykloservisů či cykloakcí konaných v daném regionu, kam můžete vkládat vlastní příspěvky.
:: Nejčtenější články
-:
-:
-:
-:
-:
-:
-:
:: Cyklobazar nabízí
Cyklobazar -