Reforma českého systému značení cyklotras

......................................................................................................................................
Reforma českého systému značení cyklotras Díky aktivitám krajů a regionů vzniklo v ČR v posledních letech mnoho kilometrů nových cyklotras. Vytvářejí se nové a bezpečné koridory pro cyklisty, které na sebe stahují stále víc uživatelů. Současný systém značení, který byl navržen před 13 lety přestává korespondovat se skutečným stavem v terénu, neboť hlavní cyklistické koridory mnohdy vznikly mimo původně navržené hlavní cyklotrasy.
V ČR by měly být v nejbližších letech také proznačeny tzv. EuroVelo trasy, tedy transevropské dálkové cyklotrasy. Systém je tedy třeba změnit, aby odpovídal současné situaci a požadavkům pro další vývoj.

Nutnost změnit naše značení cyklotras stále narůstá. Vedou k tomu hlavně dva důvody: Prvním je budování dlouhých souvislých úseků cyklostezek zejména podél řek, druhým pak potřeba proznačit v ČR také mezinárodní EuroVelo trasy. Dosud byl systém číslovaných cyklotras v ČR ve správě KČT, který také přiděloval čtyřciferná čísla novým lokálním trasám. Mezinárodní a nadreginální trasy mají tak čísla jedno a dvojciferná, regionální trasy trojciferná, lokální pak čtyřciferná.
Systém číslování dálkových a regionálních tras (jedno, dvoj a trojciferné) vytvořilo v roce 1997 CDV. Lokální čtyřciferné cyklotrasy začínaly v každém kraji jiným číslem. Z čísla ale nelze vyčíst kvalitu trasy ani její případné vedení mimo komunikace s motorovou dopravou.
Některé jednociferné trasy, jako například CT 1 z Prahy do Brna, dosud nejsou ani propojeny, zatímco jiné trojciferné jsou již v kvalitě cyklostezky (CT 204 – Ohře). Některé trasy jsou ovšem označeny logy (Moravské vinařské trasy, Vltavská) nebo písmeny (Praha, Ostrava). „V současné době jsou hlavní cyklotrasy vedeny pořád v koridorech, které byly určené v roce 1997, to už není déle udržitelné,“ říká národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek.

Reforma číselného označení tras v ČR bude muset proběhnout ve spolupráci s kraji a regiony, které stezky pro cyklisty budují – na tom se asi padesát zástupců z krajů a regionů celé ČR jednoznačně shodlo. „Aby bylo možné změnu zrealizovat, musíme jít cestou minimálních nákladů,“ dodal Juraj Flamik z Nadace Partnerství, která ČR zastupuje v Evropské cyklistické federaci (ECF).
Investovat do směrového značení další peníze, to si již mnohé regiony nemohou dovolit. „Dále bude třeba vytvořit ucelený metodický pokyn, který zahrne systém značení EuroVelo, národní číselný systém vč. cyklotras označených logem ale také třeba značení pro cyklisty ve městech,“ uvedl dopravní projektant Květoslav Syrový, který se mj. podílí na přípravě legislativních změn pro cyklisty a jejich infrastrukturu.
Karel Markvart, předseda Rady značení KČT, by rád vytvořil pracovní skupinu ze zástupců krajů a regionů, která by o návrzích jednala. „Kraje se musí držet nějakých standardů, nelze mít jedno číslo cyklotrasy na dvou místech v ČR – to by bylo zmateční,“ uvedl.
Michal Bíl z úseku geoinformatiky CDV představil na jednání webovou aplikaci VectorMap jako nástroj pro on-line aktualizaci sítě cyklotras v ČR. Cílem aplikace VectorMap je umožnit investorům cyklotras a cyklostezek z regionů nově vytvořené trasy přímo zanášet do mapy ČR a novinky tak zpřístupnit všem tvůrcům map.
Michal Bíl vyzval zástupce z regionů k první aktualizaci sítě cyklotras ve VectorMap. „Musíme reagovat na nové podmínky a tak bych chtěl v příštím roce aktualizovat národní cyklostrategii a předložit ji ke schválení,“ uvedl národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek. „Při zpracování nové cyklostrategie budeme muset spolupracovat hlavně se zástupci regionů a krajů. Právě regiony změny nejvíce zasáhnou,“ dodal Jaroslav Martinek.


www.cyklostrategie.cz, 05.01.2011
SLEVY a AKCE - cyklovybava.cz!!!
......................................................................................................................................

......................................................................................................................................  Přečtěte si také: Další sekce: Rady a tipy   

:: Doporučujeme
Půjčovny jízdních kol
Půjčovny jízdních kol
České dráhy zavedly v loňském roce v turisticky atraktivních regionech novou službu - půjčovnu jízdních kol. Jednoduše a bez starostí přijedete vlakem do centra oblíbených cyklistických oblastí a přímo na nádraží si můžete vypůjčit kolo.
:: Nejčtenější články
-:
-:
-:
-:
-:
-:
-:
:: Cyklobazar nabízí
Cyklobazar -