:: Poslední clánky
-:
-:
-:
-:
-:
:: Knižní novinky
Cykločtení jaro 2015 Cykločtení jaro 2015
K prohlížení těchto souborů je zapotřebí...
Cykločtení jaro 2010 Cykločtení jaro 2010
K prohlížení těchto souborů je zapotřebí...
Řekou a silnicí Řekou a silnicí
Třetí knížka Vlastimila Svobody není...
:: Zprávy odjinud
-: 6.2.2012
Krajská cyklostezka by se měla spojit se Slavkovským lesem
Sokolovsko Mikroregion Sokolovvýchod chce propojit...
-: 3.2.2012
Stále více Pražanů jezdí po městě na kole
Teplé zimní počasí přeje vyznavačům jízdních kol....
-: 31.1.2012
Cyklostezky spolknou 300 milionů
Ústecký kraj dá v příštích letech 287 milionů korun...
:: Infoservis
:: Ikonka pro Vás

Cykloturistika v regionech České republiky

......................................................................................................................................

Lednicko - Valtický areál

Lednicko - Valtický areál Lednicko-Valtický areál leží v jižní části Jihomoravského kraje. Zasahují do ní Západní Karpaty, ze kterých vystupuje Mikulovská vrchovina, jejíž součástí jsou Pavlovské vrchy. Jejich hlavní hřeben se táhne od Mikulova k Dolním Věstonicím a skládá se z několika částí. Největší tvoří Dívčí hrady (se stejnojmennou zříceninou hradu), odkud hřeben stoupá k nejvyššímu bodu - Děvínu. Jejich úpatí přechází do úrodných nížin, které pokrývají rozsáhlé vinice a ovocné sady. Silueta Pavlovských vrchů se zrcadlí ve vodní hladině „jihomoravského moře“ - vodního díla Nové mlýny.
Pavlovské vrchy jsou vyhlášeny chráněnou krajinnou oblastí a v roce 1986 je zapsala organizace UNESCO na seznam svých biosférických rezervací.

Na východ od novomlýnských nádrží se nachází nejrozsáhlejší komplex staveb a parků v Evropě - Lednicko-Valtický areál. V roce1996 byl zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Od konce 18. do poloviny 19. století ho nechali s pomocí věhlasných architektů vybudovat Lichtensteinové.
Mezi Valticemi a Lednicí se rozkládá romantická krajina s množstvím parků a rybníků, v nichž jsou rozmístěny stavby - Apollonův chrám, minaret, Janův hrad, Belveder, chrám Tří grácií, Hraniční zámeček, kolonáda na Rajstně, kaple sv. Huberta, Lovecký zámeček, Nový dvůr, obelisk, Rendes-vous (Dianin chrám), Rybniční zámeček, Lány a Pohansko.
Po celém území Lednicko-Valtického areálu, Mikulovské oblasti a Pavlovských vrchů, vede množství značených cyklotras. Ty umožňují dokonalé cykloturistické vyžití v této romantické krajině plné památek a vinných sklípků, které vybízejí k posezení a odpočinku.
Zajímavosti v regionu
zajímavosti regionu Lednicko - Valtický areálNejvětším lákadlem regionu je bezesporu komplex staveb ležící mezi Lednicí a Valticemi. Kromě zámků v Lednici a ve Valticích stojí za návštěvu lednický Palmový skleník z poloviny 19. století se sbírkou tropických a subtropických rostlin. Dále pak Valtické vinné trhy, Mikulovský zámek, židovský hřbitov v Mikulově a samozřejmě návštěva Pavlovských vrchů s nádržemi Nové Mlýny.
Města
Mikulov - město se zbytky židovského ghetta, židovský hřbitov, Ditrichštejnská hrobka, muzeum vinařství s obřím sudem. Nad městem Svatý kopeček s Křížovou cestou.
Břeclav - kostel Navštívení Panny Marie na půdorysu osmiúhelníku, moderní kostel sv. Václava, synagoga a židovský hřbitov.
Dolní Věstonice - archeologické naleziště, muzejní expozice s modelem pravěkého sídliště lovců mamutů. Světoznámý nález sošky Věstonické Venuše.

Hrady, zámky, lidová architektura
Zámek Lednice - zámek ve stylu anglické novogotiky s bohatou dřevořezbářskou výzdobou interiérů a zahrady s Palmovým skleníkem z 19. století.
Janohrad - někdejší lovecký zámeček stojící mimo lednický zámecký park v lužních lesích. Napodobenina hradní zříceniny.
Zámek Valtice - barokní zámek s čestným dvorem, jízdárnou a rozlehlou zahradou. V zámeckých sklepeních stálá expozice Národní salon vín České republiky.
Chrám Tří grácií - kolonáda se sousoším antických bohyní vytesaným z jediného kusu kamene.
Dianin chrám - podoba římského triumfálního oblouku.
Apollonův chrám - pavilón s nástavbou a vyhlídkovou terasou na vrcholku nad Mlýnským rybníkem z let 1817-1819.
Kaple sv. Huberta - lesní kaple zasvěcená patronovi lovců - svatému Hubertu postavená v roce 1855.
Kolonáda na Rajstně - klasicistní stavba z počátku 19. století s vyhlídkou na Lednicko - Valtický areál.
Hraniční zámeček - památka lednicko-valtického areálu, vybudovaná rodem Lichtenštejnů v letech 1816 - 1819.
Rybniční zámeček - vilová stavba z počátku 19. stol.
Minaret - rozhledna je součástí Lednicko-valtického areálu, zařazeného do Fondu světového kulturního dědictví UNESCO.
Zámek Mikulov - zámek na skalnatém masivu nad městem Mikulov.

Jeskyně
Jeskyně Na Turoldu - jeskyně v části bývalého lomu Turold v jižním výběžku Pálavy. Povlaky a trsy třpytivých krystalů sintru připomínají keříčky korálů.

Přírodní zajímavosti
Lednický zámecký park - park s rybníkem a šestnácti ostrovy. Součástí komplexu je akvadukt, umělá jeskyně a Minaret. V parku je řada cenných dřevin.
Pálava - chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace UNESCO. Naučná stezka, zříceniny středověkých hradů.
Nové Mlýny - vodní nádrže pod Pálavou. Mušovská nádrž s letoviskem Pasohlávky je centrem rekreace, Věstonická nádrž slouží jako přírodní rezervace.
   vložit zajímavost  
Lednice
Katastr obce leží dílem v nivě řeky Dyje, dílem na vysoké terase a zasahuje i do nivy potoku Včelínku. V nivě Dyje vytváří řeka soustavu bočních ramen a kanálů, které mezi sebou svírají pás lužních lesů a nivních luk, z nichž část
Lednické rybníky
Patnáctikilometrová cyklostezka kolem Lednických rybníků.
další záznamy »
cykloakce v regionu Lednicko-Valtický areál cykloakce ubytování v regionu Lednicko-Valtický areál ubytování cykloservisy v regionu Lednicko-Valtický areál cykloservisy »
:: Doporučujeme
Ubytování v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
:: Nejčtenější články
-:
-:
-:
-:
-:
-:
-:
:: Cyklobazar nabízí
Cyklobazar -