:: Poslední clánky
-:
-:
-:
-:
-:
:: Knižní novinky
OSLEM A ŽELVOU DO DÁLI OSLEM A ŽELVOU DO DÁLI
Třetí kniha Milana Martince přibližuje...
Cykločtení podzim 2017 Cykločtení podzim 2017
K prohlížení těchto souborů je zapotřebí...
SEX ZERO SEX, aneb Bohové nejsou online SEX ZERO SEX, aneb Bohové nejsou online
- cestopis pro mírně pokročilé a zvídavé...
:: Zprávy odjinud
-: 6.2.2012
Krajská cyklostezka by se měla spojit se Slavkovským lesem
Sokolovsko Mikroregion Sokolovvýchod chce propojit...
-: 3.2.2012
Stále více Pražanů jezdí po městě na kole
Teplé zimní počasí přeje vyznavačům jízdních kol....
-: 31.1.2012
Cyklostezky spolknou 300 milionů
Ústecký kraj dá v příštích letech 287 milionů korun...
:: Infoservis
:: Ikonka pro Vás

Cykloturistika v regionech České republiky

......................................................................................................................................

Praha o okolí

Praha a okolí Hlavní město Praha je nejvýznamnějších místem a městem České republiky. Leží v srdci Evropy na řece Vltavě. Od nepaměti měla pověst jednoho z nejkrásnějších měst na světě a je popisována množstvím přívlastků. Zlatá Praha, Stověžatá Praha, Praha - matka měst, Kamenná Praha, Praha - Perla měst, nebo Praha - Řím severu. To jsou jen některé z nich. Praha je označována také jako srdce Evropy - leží totiž v jejím středu a vzdálenost k Severnímu, Baltskému a Jaderskému moři je přibližně stejná.
Praha bývala odedávna městem českých králů. Dnes je sídlem prezidenta, ústředních orgánů státní moci, mezinárodních organizací, významným centrem vědy, kultury a školství.
Historické jádro hlavního města tvoří čtyři středověké sídelní celky - Staré město, Nové město, Hradčany a Malá Strana. Je největší městskou památkovou rezervací v ČR a oplývá největším množstvím národních kulturních památek. Bylo také zapsáno na seznam kulturního světového dědictví UNESCO.
V Praze najdeme jednu z nejstarších univerzit na světě - Univerzitu Karlovu, kterou dal založit v roce 1348 český král a císař Karel IV. Za jeho vlády byla Praha v největším rozkvětu a vzniklo zde množství kulturních a církevních památek. Praha se stala centrem setkání a tvorby mnoha malířů, spisovatelů, hudebních skladatelů, muzikantů, architektů, obchodníků, vědců a lidí dalších profesí. Od svého vzniku prošlo město řadou změn, které dokládají stavby ze všech slohových období - gotického, románského, renesančního, barokního, rokokového, secesního nebo kubistického.
Zajímavosti v regionu
zajímavosti regionu Praha a okolíHistorické jádro města Prahy je zapsáno v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Za dobu více než tisícileté historie města bylo postaveno na 2000 památkových objektů, které tvoří vzácnou kulturní hodnotu celosvětového formátu.
Hrady, zámky, lidová architektura
Karlův most - založen Karlem IV. ve 14.století, vystavěn Petrem Parléřem. Podpírá ho 16 pilířů, je dlouhý 516 merů a široký 9,5 metru. Zdobí jej sochy a sousoší M.Brauna a F.Brokoffa.
Staroměstské náměstí - vzniklo ve 12.století. Množství historických domů - Staroměstská radnice, gotický chrám Panny Marie před Týnem, barokní kostel sv.Mikuláše, rokokový palác Kinských a gotický dům U kamenného zvonu.
Národní divadlo - postavené v novorenesančním stylu, podruhé bylo po požáru slavnostně otevřeno v roce 1883. Stavba byla financována z veřejných sbírek celého národa. Na výzdobě se podíleli M.Aleš, V.Brožík, J.V.Myslbek a další.
Katedrála sv. Víta - uchovává v kapli sv.Václava české korunovační klenoty.
Pražský hrad - komplex paláců, kostelů, kaplí, nádvoří, uliček, hradeb a věží byl založen již v 9. století jako sídlo českých králů. Součástí je bazilika sv.Jiří, Starý královský palác, katedrála sv.Víta, Královský letohrádek, Jízdárna. Součástí Starého královského paláce je Vladislavský sál. Celý areál obklopují rozlehlé zahrady.
Petřínská rozhledna - 60 metrů vysoká železná rozhledna z roku 1891 ve stylu Eiffelovy věže.
Vyšehrad - je mýtickým sídlem kněžny Libuše a Přemysla Oráče. Od 19.století je symbolem české minulosti a bylo zde zřízeno národní pohřebiště Slavín, kde odpočívá více než 600 osobností vědy, kultury i politiky.
Anežský klášter - byl založen sv. Anežkou Českou kolem roku 1231. Areál představuje jednu z nejstarších gotických staveb v Praze.
Židovské město - se rozkládalo na místě Josefova již od 12.století. Po válce se dochovala židovská radnice, hřbitov a šest synagog - Klausova, Pinkasova, Maislovu, Španělskou a Staronová.
Staronová synagoga - národní kulturní památka. Nejcennější památka pražského ghetta, patří k nejstarším dochovaným synagogám v Evropě a nejhodnotnějším dílům rané gotiky v Praze.
Starý židovský hřbitov - vznikl v 15. století, národní kulturní památka. Na jeho ploše je umístěno 20.000 náhrobků.
Břevnovský klášter - první mužský benediktinský klášter v Čechách. Založen v roce 992 pražským biskupem sv.Vojtěchem.
Staroměstská radnice - komplex budov ze 14. až 16.století. Staroměstský orloj s postavami apoštolů byl vytvořen ve 14.století.
Chrám sv. Mikuláše - barokní stavba stojí na Malostranském náměstí. Vvýzdobě dominuje nástropní freska J.L.Krackera s motivem života sv.Mikuláše a najdeme zde i krásné sochy v nadživotní velikosti.
Strahovský klášter - nejstarší premonstrátský klášter na našem území. Stavba započala v roce 1140. Dnešní podoba kláštera pochází z druhé poloviny 17.století.
Valdštejnský palác - postavený v letech 1623-31 pro Albrechta z Valdštejna. Rytířský palác s nástropní freskou zobrazuj Valdštejna jako boha války. Součástí je i kaple, Valdštejnova pracovna, Ovidiova a Astronomická chodba a barokní zahrada.
Letohrádek Hvězda - si nechal v letech 1555-59 postavit arcivévoda Ferdinand Tyrolský jako lovecký hrádek v královské oboře na Bílé hoře.
Černínský palác - vybudován v druhé polovině 17.století, je považován za jednu z nejvýznamnějších pražských palácových barokních staveb.
Zámek Troja - barokní zámek byl postaven v 17. a 18.století na severním okraji Pražské kotliny.
Betramka - vila, která patřila manželům Duškovým, kteří zde hostili W.A.Mozarta za jeho pobytů v Praze.
Dům umělců Rudolfinum - novorenesanční stavba. Pojmenován na počest korunního prince Rudolfa, který se zůčastnil v roce 1885 slavnostního zahájení. Množství místností slouží ke koncertům a výstavám.
Obecní dům - gotická budova, přiléhající k Prašné bráně. Byl vystavěn počátkem 20.století. Nachází se zde i Smetanova síň, místo konání koncertů Pražského jara.
Václavské náměstí - dlouhé 750 metrů a široké 60 metrů. Jeho zástavba pochází z 19. a 20.století. Nad horním okrajem náměstí stojí budova Národního muzea, pod ní je pomník sv. Václava na koni, obklopený čtyřmi světci - Prokopem, Vojtěchem, Ludmilou a Anežkou.
Nuselský most - naše největší stavba z předpjatého betonu. Stojí nad Nuselským údolím. Jeho délka je 485 m, šířka 26 m a výška 40 m.
Betlémská kaple - kaple vybudovaná v roce 1391 pro české bohoslužby. V letech 1402 - 1412 zde kázal Mistr Jan Hus.
Karolinum - komplex budov od gotiky až po 19. stol. Od roku 1383 sídlo Karlovy koleje (nejstarší univerzitní kolej ve střední Evropě). Dnes sídlo rektora a centrálních institucí Univerzity Karlovy.
Palác Kinských - rokoková stavba vybudována v letech 1755 - 1765.
Stavovské divadlo - postaveno v letech 1781 - 1783. V roce 1949 přejmenováno na Tylovo.
Hradiště a keltské oppidum Závist - pravěká pevnostní soustava obývaná již od 3. tisíciletí př. n. l. Významné nálezy slovanského osídlení sahají od příchodu Slovanů až do přelomu 9. a 10. stol. Nejrozsáhlejší pravěký opevněný celek na území Čech.
Zbraslavský klášter - původní lovecký dvůr Přemysla Otakara II. z roku 1297. Pohřebiště Přemyslovců: Václava II., Václava III., královny Elišky a Václava IV.

Poutní místa
Loreta - poutní místo postavené podle italské předlohy v 17. a 18.století. Součástí je tzv. Svatá chýše, kostel Narození Páně se zvonkohrou a 27 zvonky.

Přírodní zajímavosti
Kampa - ostrov, který odděluje od Malé Strany rameno Čertovky. Na ostrově byly původně pouze zahrady a pole. V 16.století se zde začalo se zástavbou.
Stromovka - nejrozsáhlejší pražský park. Původní Královská obora, oblíbené loviště českých panovníků. Koncem 18.století byla upravena do podoby anglického parku.
Divoká Šárka - údolí se skalními scenériemi, Šáreckým potokem, travnatými a lesními porosty.
Vítkov - Národní památník z let 1926-33. Před památníkem stojí jezdecký pomník Jana Žižky na Vítkově a je největší jezdeckou sochou Evropy.

Další objekty
Výstaviště v Holešovicích - bylo vybudováno na konci 19.století. Součástí je Průmyslový palác, Lapidárium Národního muzea, Křižíkova fontána a Planetárium. Každoročně se zde pořádá Matějská pouť.
Pražská botanická zahrada - přenesená v roce 1897 ze Smíchova, kde byla od roku 1775. Skleníky se subtropickými a tropickými rostlinami, stromy a keři.
Pražská zoologická zahrada - otevřena v roce 1931. Chová se zde kolem 2 000 zvířat.
Malostranské zahrady - leží pod Pražským hradem. Svažitý terén s terasami, schodišti, altány a sochařskou výzdobou.
   vložit zajímavost  
Pražský hrad
Vše o jedné z nejkrásnějších historických památek v Praze, sídle prezidenta České republiky. Informace o prohlídce Pražského hradu, historii a dějinách hradu, korunovačních klenotách.
Zlatá ulička
Zlatá ulička vznikla po vybudování severního opevnění Hradu. Prostor severního parkánu byl využit ke stavbě skromných obydlí, která jsou dnes posledním zbytkem drobné zástavby Pražského hradu.
Vyšehrad
VYŠEHRAD - skála nad řekou s temnou siluetou štíhlých věží - patří neodmyslitelně k pražské krajině. Na stránkách najdete historii tohoto pozoruhodného místa, stálé expozice, fotogalerii.
další záznamy »
cykloakce v regionu Praha a okolí cykloakce ubytování v regionu Praha a okolí ubytování cykloservisy v regionu Praha a okolí cykloservisy »
:: Doporučujeme
Ubytování v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
:: Nejčtenější články
-:
-:
-:
-:
-:
-:
-:
:: Cyklobazar nabízí
Cyklobazar -