:: Poslední clánky
-:
-:
-:
-:
-:
:: Knižní novinky
Cykločtení zima 2010 Cykločtení zima 2010
K prohlížení těchto souborů je zapotřebí...
Dárkový poukaz 500 Kč Dárkový poukaz 500 Kč
Lze využít pro veškerý sortiment knih...
:: Zprávy odjinud
-: 6.2.2012
Krajská cyklostezka by se měla spojit se Slavkovským lesem
Sokolovsko Mikroregion Sokolovvýchod chce propojit...
-: 3.2.2012
Stále více Pražanů jezdí po městě na kole
Teplé zimní počasí přeje vyznavačům jízdních kol....
-: 31.1.2012
Cyklostezky spolknou 300 milionů
Ústecký kraj dá v příštích letech 287 milionů korun...
:: Infoservis
:: Ikonka pro Vás

Cykloturistika v regionech České republiky

......................................................................................................................................

Šumava

Šumava Šumava se nachází na jihozápadní hranici České republiky u hranic s Německem a Rakouskem. Je jedním z nejstarších pohoří v Evropě a zároveň nejrozsáhlejší zalesněné území střední Evropy, jehož lesy pokrývají 80% plochy. Její délka je od Vyšebrodskému průsmyku k údolí Chodské Úhlavy asi 120km, maximální šířka Šumavy a jejího podhůří je 45km. Na české straně klesá pohoří pozvolně, na bavorské a rakouské straně výrazně. Dělí se do šesti podcelků: Šumavské pláně, Boubínská hornatina, Železnorudská hornatina, Želnavská hornatina, Trojmezná hornatina a Vltavická brázda.
Cennou součástí území Šumavy jsou rašeliniště (Tříjezerní slať, Chalupská slať, Modravská slať), hluboké lesy a několik jezer ledovcového původu (Čertovo, Černé, Plešné). Najdeme zde také zbytky pralesních porostů. Nejznámější je Boubínský prales, který se rozkládá na jihovýchodním svahu Boubína. Nejstarší stromy zde dosahují stáří až 400 let.
Šumava je mezinárodní biosférickou rezervací UNESCO a v roce 1991 bylo území Šumavy vyhlášeno Národním parkem.
Nejvyšším vrcholem české části Šumavy je Plechý (1378 m. n. m), na bavorské straně hranice je to Velký Javor (1456 m. n. m).
Hřebenem Šumavy prochází hlavní evropské rozvodí mezi Černým a Severním mořem. Na úpatí Černé hory pramení řeka Vltava.
V Národním parku žijí vzácní živočichové - rys, tetřev, vydra a daří se zde i alpské květeně.
Zajímavosti v regionu
zajímavosti regionu ŠumavaNa Šumavě najdeme nejen husté lesy, rozlehlá rašeliniště s horskými potoky, potůčky, bystřinami a divokou přírodu. V kraji objevíme bohatou lidovou architekturu, technické památky, hrady, muzea, keltské hradiště, plavební kanály, vodní nádrže, rozhledny a nebo poutní místa.
Města
Český Krumlov - městská památková rezervace je součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Zámek s letohrádkem a letním divadlem s otáčecím hledištěm.
Kašperské Hory - horské městečko s muzeem Šumavy a historických motocyklů.
Prachatice - historické město stojí na někdejší solné Zlaté stezce. Zachované opevnění s baštami a Píseckou branou.
Vyšší Brod - unikátní klášterní komplex.
Železná Ruda - obec ze 16.století, kde se tavila železná ruda. Sportovní a turistické centrum.
Hartmanice - hornická osada, kde se těžilo zlato.
Hůrka - bývalé osady spojené se sklárnami. Nová Hůrka - zrcadlová huť, Stará Hůrka - sklárna a Hůrka - výroba benátských zrcadel.
Horská Kvilda - osada na Hamerském potoce, kde se rýžovalo zlato.
Kvilda - nejvýše položená obec v Čechách založená ve 14.století proslulá malbou na sklo.
Srní - dřevařská osada z 18.století. Dnes turistické centrum.

Hrady, zámky, lidová architektura
Hrad Švihov - vodní hrad se zbytky soustavy mohutného středověkého opevnění a vodních příkopů napájených řekou Úhlavou.
Klášter ve Vyšším Brodě - cisterciácký klášter založil v roce 1259 Petr Vok z Rožmberka. Jeden z nejcennějších a největších klášterních komplexů v Čechách.
Čeňkova Pila - stará elektrárna poháněná vodou z Vchynicko-Tetovského kanálu.
Hrad Velhartice - zřícenina hradu s mohutným zděným mostem spojujícím zbytky paláce s věží.
Hrad Rabí - druhá největší zřícenina v Čechách. Zbytky obytné věže s 26 metrovou vyhlídkou.
Americká zahrada v Chudenicích - klasicistní zámeček s arboretem nedaleko Švihova. Asi polovina dřevin byla dovezena z Ameriky.
Hrad Kašperk - gotický hrad založený králem Karlem IV. Na jedné z věží rozhledna.
Obří Hrad - keltské hradiště
Hrad Vimperk - hrad přestavěný na zámek z 13.století.
Zámek Český Krumlov - areál hradu a zámku v Českém Krumlově patří k nejrozsáhlejším komplexům tohoto druhu ve střední Evropě.
Zámek Chanovice - barokní zámek s parkem a expozicí lidových řemesel a hraček.
Klenové - zřícenina hradu s novorenesančním zámeckým křídlem.
Zámek Kratochvíle - zámek s vodním příkopem a zahradou.
Hrad Rožmberk - jeden z nejstarších jihočeských hradů, sbírky obrazů, zbraní, porcelánu a nábytku, vyhlídková věž.
Klášter Zlatá Koruna - klášter na ostrohu, obtékaném ze tří stran řekou Vltavou, založil roku 1263 král Přemysl Otakar II.
Poledník - vrch 1315 m. n. m. s rozhlednou vybudovanou z bývalého vojenského objektu. Dříve bylo místo veřejnosti nepřístupné.
Stožecká kaple - základ kaple postavil nad léčivým pramenem v roce 1791 kovář Klauser jako dík za uzdravení zraku, několikrát přestavována a rozšiřována. V roce 1990 znovu vysvědcena.

Poutní místa
Stožecká kaple - dřevěná kaple s dřevořezbářskou výzdobou. Konají se zde Mariánské srpnové pouti.

Přírodní zajímavosti
Národní park Šumava - vyhlášen v roce 1991, biosférická rezervace UNESCO. Oblast pokrývají na 80% plochy lesy. Jde o nejrozsáhlejší zalesněné území střední Evropy. Výskyt vzácných živočichů - rys, tetřev, vydra a daří se zde i alpské květeně. Ledovcová jezera, rašeliniště a zbytky pralesových porostů.
Čertovo jezero - ledovcové jezero černé barvy. Kyselost způsobuje, že v jezeře není žádný život. Hloubka asi 30 metrů.
Černé jezero - ledovcové jezero černé barvy ve výšce 1008 m. n .m. Kyselost způsobuje, že v jezeře není žádný život. Hloubka asi 40 metrů.
Tříjezerní slať - vrchovištní rašeliniště.
Bílá strž - hluboká rokle, kterou stéká Bílý potok po 9 m vysokém vodopádu, nad nímž je 3 m vysoký skalní stupeň.
Čertova stěna - národní přírodní rezervace. V žulových balvanech řečiště Vydry vznikají erozí prohlubně – “obří hrnce”.
Povydří - hluboké údolí s vzácnými rostliny a živočichy.
Jezero Laka - nejvýše položené šumavské jezero s plovoucími rašelinovými ostrůvky.
Lipenská přehrada - největší vodní plocha v České republice o délce 42 km a šířce až 16 km. Místo letní rekreace a vodních sportů.
Plešné jezero - jezero nad nímž se vypíná 220 metrů vysoká stěna.
Prášilské jezero - přírodní rezervace. Jezero ledovcového původu na svahu hory Poledník pod 150 m vysokou stěnou.
Chalupská slať - rašeliniště.
Boubínský prales - komplex původního jedlobukového porostu s příměsí smrčin.
Schwarzenberský plavební kanál - postaven roku 1789. Spojoval hlavní evropské rozvodí Vltavy a Dunaje. Kanál sloužil k plavení dřeva ze Šumavy k Dunaji. Je dlouhý 44 km.
Vchynicko-Tetovský plavební kanál - spojuje řeku Vydru a Křemelnou.
Hracholusky - vodní nádrž. Místo letní rekreace a vodních sportů.
Grafitový důl - důl na těžbu grafitu. Prohlídkový okruh v podzemí včetně jízdy důlním vláčkem.
Špičák - vrch 1202 m. n. m., stejnojmenná obec s lanovou dráhou na Pancíř. Skrz horu vede 1748 metrů dlouhý železniční tunel.
Vodní nádrž Nýrsko - přehradní nádrž na řece Úhlavě.
Jezerní slať - přírodní rezervace. Vrchovištní rašeliniště na rozvodí Vltavy a Otavy s dřevěnou vyhlídkovou věží.
Zhůřské slati - vrchovištní rašeliniště (1135 m. n. m).
Třístoličník - vrchol se třemi žulovými skalisky (1302 m). Vyhledávané turistické místo.
   vložit zajímavost  
Zámek Bystřice nad Úhlavou
Nově zpřístupněný zámek Bystřice nad Úhlavou s expozicí historického mobiliáře a historie objektu.
Klášter Zlatá Koruna
Původní cisterciácký klášter Zlatá Koruna založil král Přemysl Otakar II. roku 1263. V roce 1785 byl klášter zrušen a dnes jsou jeho prostory přístupné. Seznamují s životem řádu cisterciáků a jeho působením v českých zemích.
Pramen Vltavy
Pramen nejdelší české řeky (1172 m), na hor. toku zvaný Černý potok, poblíž státní hranice s Německem, byl po celých čtyřicet let veřejnosti nepřístupný (v oblasti tzv. hraničního pásma). Nad cestou stávala chata, postavená r.1922
další záznamy »
cykloakce v regionu Šumava cykloakce ubytování v regionu Šumava ubytování cykloservisy v regionu Šumava cykloservisy »
:: Doporučujeme
Ubytování v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
:: Nejčtenější články
-:
-:
-:
-:
-:
-:
-:
:: Cyklobazar nabízí
Cyklobazar -